DOĞAN

f.sif. Bala verən, övlad verə bilən, qısır olmayan. Doğan inək. Doğan heyvan. – Yüz min mamaça olsa da, güc doğana düşər. ( Ata. sözü ).
DODU
DOĞANAQ

Значение слова в других словарях