E

Azərbaycan əlifbasının altıncı hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
E₂
EBONİ́T

Значение слова в других словарях