EBONİ́T

[ yun. ] tex. Müxtəlif maddələrin hazırlanmasında geniş tətbiq olunan və elektrotexnikada izolyasiya materialı kimi istifadə edilən vulkanizə edilmiş rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə.
// Ebonitdən qayrılmış. Ebonit borucuq.
E
ECAZ

Значение слова в других словарях