EDİLMƏK

Etmək”dən məch. Güllələr atılır, hədələr edilir, amma yaxın gəlməyə cürət edən bir adam görünmürdü. Mir Cəlal.
EDİLMƏ
EDİLMİŞ

Значение слова в других словарях