EFFEKTSİZ

s. effectless

EFFEKTİVSİZLİK
EFİR

Digər lüğətlərdə