EFİR

i. 1. ether; ~ə vermək to put* on the air (d.), to broadcast* (d.); 2. kim. ether; ~ə çevirmək to etherify (d.) efirli s. kim. etheric

EFFEKTSİZ
EH

Digər lüğətlərdə