EHKAMPƏRƏSTLİK

i. bax ehkamçılıq

EHKAMPƏRƏST
EHMAL

Digər lüğətlərdə