EHTİMALİ

s. probable; presumable; ~ nəticə probable result; ~ qələbə presumable success

EHTİMAL
EHTİMALLA

Digər lüğətlərdə