EL-OBA

top. Camaat, el, xalq.
Əziziyəm, can sənə; Gəl kəsim qurban sənə; Nə sirdir, qalıbdır; El-oba heyran sənə? (Bayatı).
Eloba Nəbini öz gözünün didəsi kimi qoruyub saxlasa da, Sarımsaqoğlu kimi şeytan-şuğul bu qızıl vədindən ötrü işə girişirdi. S.Rəhimov.

Синонимы

  • EL-OBA el-oba bax camaat
EL-GÜN
EL-ULUS

Значение слова в других словарях