ELBAŞI

is. tar. Eli idarə edən, elə başçılıq edən şəxs.
[İldırım:] Altay, elbaşı sən idin, deyilmi? C.Cabbarlı.

ELAT
ELBAŞILIQ

Значение слова в других словарях