ELEKTRO...

Mürəkkəb sözlərin, elektrik mənasında olan birinci hissəsi; məs.: elektroaparat, elektrobur, elektrovoz.
ELEKTRİKLİ
ELEKTROAPARÁT

Значение слова в других словарях