ENDEMİ́K

sif. [ yun. ] xüs. Yerli, müəyyən bir yerə xas olan. Endemik xəstəlik. Endemik bitkilər.
EN₁
ENDEMİ́YA

Значение слова в других словарях