EN₁


1. “N” hərfinin adı.
2. Formullarda şərti rəmz – latın hərfi “N”, “n” ilə işarə olunaraq hər hansı bir kəmiyyəti bildirir.

Синонимы

  • EN uzunluq

Антонимы

  • EN EN – UZUN Tövlənin iyirmi səkkiz arşın uzunu, yeddi arşın yarım enidir (Q.Qantəmir)
EN
ENDEMİ́K

Значение слова в других словарях