ETİNASIZLIQ

is. Diqqətsizlik, hörmətsizlik, sayğısızlıq; saymamazlıq, fikir verməmə, əhəmiyyət verməmə. Etinasızlıq etmək. Etinasızlıq göstərmək.
– Nina bu etinasızlığın zəminəsini çoxdan bəri mənə xəbər vermişdi. M.S.Ordubadi.
Qoşatxan … kobudu yerində oturdar, dikbaşa etinasızlıq göstərərdi. M.İbrahimov.

Синонимы

  • ETİNASIZLIQ ETİNASIZLIQ Dara qocanın etinasızlığına və heyvanın ona sığınmasına heyrət edərək hiddətlə: – Qoca! – deyir, – sən kimsən? (Çəmənzəminli); KƏMETİNALIQ
  • ETİNASIZLIQ diqqətsizlik — hörmətsizlik — sayğısızlıq

Антонимы

  • ETİNASIZLIQ ETİNASIZLIQ – DİQQƏTLİLİK Rüstəm kişi Mayaya etinasızlıq göstərdi (M.İbrahimov); Diqqətliliyinə görə təşəkkür edirik
ETİNASIZCASINA
ETİOLÓGİYA

Значение слова в других словарях