ETİNASIZLIQ

невнимательность, пренебрежительность
ETİNASIZ
ETİRAF

Digər lüğətlərdə