EYİB

I
сущ.
1. порок, недостаток. Eyib axtarmaq kimdə, nəyə искать недостаток в ком, в чём
2. позор, стыд, срам
II
прил. позорный, постыдный. Eyib iş (hərəkət) постыдный поступок; eyib etməz (eləməz) см. eybi yoxdur; eyib də olsa … хотя и стыдно, хотя и неприлично …: eyib yerlər срамные места; eyib olsun! kimə стыд и срам! стыдно!; пусть будет стыдно! кому; не стыдно (ли)! кому; eybi yoxdur: 1. ничего, не имеет значения; 2. пусть будет так, ладно; eybinə kor olmaq стыдиться, испытывать чувство стыда (за себя, за свои поступки); eybinə gəlmək считать постыдным для себя; eybini üzünə demək открыто указать н а чьи-л. недостатки; nə eybi (var) см. eybi yoxdur
EYİ
EYİBCU

Digər lüğətlərdə