FƏRŞ ƏRƏB

Döşənəcək (xalça, palaz, cecim və s.).

– Xoca, evə əlvan fərş döşərsən. Altına da ağzı yuxarı zəhərli almas qılınclar qoyarsan. Abbas gəlib keçəndə parçalanıb ölər. (“Abbas və Gülgəz”)

                                                                          *

Al cavabın deyim, Süsənbər xanım,

Ərş üzünün on iki bürcü-barı var.

Behişti-əlanın ləli-zəbərcət fərşi,

Çox hesabsız huri-qılmanları var.

                                       (“Heydər bəy”)

FƏRRAŞ ƏRƏB
FƏRŞ ƏRƏB

Значение слова в других словарях