FƏRAQ ƏRƏB

Ayrılıq, hicran, firqət.

Ay təbib, əl vurma, haqqı sevərsən,

Nə xəstəyəm, nə də yaralıyam mən.

Bir alagözlünün fərağındayam,

Pünhanı eşqindən saralıyam mən.

                                        (“Sam şahzadə”)

                               *

Nədir iltimasın, gülüzlü oğul?

Qoymaram gözümdən iraq olasan.

Sənsiz mən dözmərəm dərdə, fərağa,

Qoymaram gözümdən iraq olasan.

                                  (“Şahzadə Bəhrəm”)

FƏND-FEL
FƏRAQ ƏRƏB

Значение слова в других словарях