FƏSİH ƏRƏB

Fəsahətli, gözəl, aydın, təmiz, düzgün, səlis (tələffüz, nitq haqqında).

Sən bülbülsən quba-qazlar içində,

Fəsih dilsən xoş avazlar içində.

                (“Sayat bəy-Səyalı xanım”)

FƏS
FISIL-FISIL