fəxr

iftihar, övünç

fəhlətutan
fəxr etmək

Digər lüğətlərdə