Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • fe'l

  fiil

  Tam oxu »
 • fevral

  Şubat

  Tam oxu »
 • fəal

  aktif, faal

  Tam oxu »
 • fəaliyyət

  faaliyet, icraat, yürürlük

  Tam oxu »
 • fəda

  feda

  Tam oxu »
 • fəda etmək

  kıymak

  Tam oxu »
 • fədakar

  fedakar

  Tam oxu »
 • fədakarlıq

  özveri

  Tam oxu »
 • fəğan

  figan

  Tam oxu »
 • fəhlə

  işçi

  Tam oxu »
 • fəhlətutan

  iş veren

  Tam oxu »
 • fəxr

  iftihar, övünç

  Tam oxu »
 • fəxr etmək

  övünmek

  Tam oxu »
 • fəqət

  fakat

  Tam oxu »
 • fəlakət

  felaket

  Tam oxu »
 • fəlsəfə

  felsefe

  Tam oxu »
 • fəna

  fena

  Tam oxu »
 • fənalaşmaq

  fenalaşmak

  Tam oxu »
 • fərdi

  ferdi

  Tam oxu »
 • fərə

  piliç

  Tam oxu »
 • fərəh

  ferah

  Tam oxu »
 • fərq

  fark

  Tam oxu »
 • fərqli

  değişik

  Tam oxu »
 • fərman

  buyruk

  Tam oxu »
 • fəryad

  feryat

  Tam oxu »
 • fərz

  farz

  Tam oxu »
 • fərziyyə

  faraziye, varsayım

  Tam oxu »
 • fəsil

  fasıl

  Tam oxu »
 • fəth etmək

  fethetmek

  Tam oxu »
 • fəza

  feza

  Tam oxu »
 • fəzilət

  fazilet

  Tam oxu »
 • fırça

  fırça

  Tam oxu »
 • fırıldaqçı

  dolandırıcı

  Tam oxu »
 • fırıldaqçılıq etmək

  dolandırmak

  Tam oxu »
 • fırtıq

  sümük

  Tam oxu »
 • fırtına

  fırtına

  Tam oxu »
 • fıstıq

  fıstık

  Tam oxu »
 • fışqırıq

  ıslık

  Tam oxu »
 • fışqırmaq

  fışkırmak

  Tam oxu »
 • fidan

  fidan

  Tam oxu »
 • fikir

  fikir

  Tam oxu »
 • fikirləşmək

  düşünmek, tasarlamak

  Tam oxu »
 • fiqh

  fıkıh

  Tam oxu »
 • fil

  fil

  Tam oxu »
 • filan

  falan

  Tam oxu »
 • filan-behman

  falan filan

  Tam oxu »
 • filan-fəsman

  falan filan

  Tam oxu »
 • fincan

  fincan

  Tam oxu »
 • fitə

  peştamal

  Tam oxu »
 • fitnə

  fitne

  Tam oxu »