FANİ ƏRƏB

Puç, axırı heç olan, axırı olmayan; müvəqqəti, daimi olmayan.

Qurbaninin dərdi olub ziyada,

Allahı çağırram yetişər dada,

Bir gözəl seçmişəm fani dünyada,

O Pəri salıbdı çöllərə məni.

                                   (“Qurbani”)

FALAQQA
FANİ ƏRƏB

Значение слова в других словарях