fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti

Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti insanın mülki hüquqlara malik olmaq və mülki hüquq vəzifələri daşımaq qabiliyyətidir. Bütün fiziki şəxslərin mülki hüquq qabiliyyəti eyni dərəcədə tanınır.

fiziki şəxs
fiziki şəxsin yaşayış yeri