GÜDAZ

Bəziləri fars mənşəli hesab edirlər, amma xalis türk sözüdür. Güdmək feili zəminində əmələ gəlib. İndi güdaza vermək birləşməsi mənfi mənada (güdə bil­məmək) işlədilir, qədim mənası “güdmək, qorumaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜCƏNMƏK
GÜL

Digər lüğətlərdə