gündüz mədaxil kassası

Əməliyyat günü ərzində nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulunu həyata keçirən mədaxil kassası

gücləndirilmiş elektron imza
hadisə