gedən-gələn

gedən-gələn
gedəcək
gedər-getməz

Digər lüğətlərdə