GİCƏLMƏK¹

кил. gicəllənmək.
GİCƏLMƏK²
GİCƏLTMƏ

Digər lüğətlərdə