haçan

zərf. quand ; O, ~ gələcək? Quand viendra -t-il?

haçalanmaq
haçandan-haçana

Digər lüğətlərdə