HALVA ELƏYİB AĞZINA QOYMAQ
HAMAM SUYU İLƏ DOST TUTMAQ