HAMAYIL ƏRƏB

1. Qılınc, tapança və s. silah asmaq üçün çiyindən aşırılan qayış; çiyin qayışı.

2. Qadın bəzəyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Ərzurumun bazarına varanda,

Oğul, bir şəhərdir, gölə nisbətdir.

Çox silah götürmək başa bəladır,

Qılınc hamayıldır, belə nisbətdir.

                                                        (“El aşıqları”)

*

Koroğlu sözünü qurtaran kimi Mustafa bəy Dəmirçioğluya dedi:

– Qılımcını boynundan hamayıl elə.

Mustafa bəy özü də qılıncını boynundan həmayıl edib dedi:

– Mən belə kişiyə qulağı sırğalı qulam! (Paris nüsxəsi, 11-ci məclis. )

HALQA-MƏRƏKƏ ELƏMƏK
HAMPA