hava daşımaları

Müəyyən haqq müqabilində hava gəmisi ilə sərnişin, baqaj və yüklərin, habelə poçt göndərişlərinin daşınması

haqsız rəqabət
hava elektrik ötürücü xətti