hava gəmisinə baxış

Partlayıcı, yandırıcı, tezalışan və digər dağıdıcı maddələrin və qurğuların qoyulmasının mümkünlüyünü aşkar etmək məqsədilə hava gəmisinin sərnişin salonunda, məişət və texniki bölmələrində, bağlı və açıq xarici boşluqlarda aparılan baxış

hava gəmisi
hava gəmisinin dayanacaq yeri