HİNAYANA

\[sanskritcə, hərfi mənası – balaca araba və ya kiçik \[dar\] yol\] – Mahayana ilə yanaşı budizmin iki əsas cərəya-nından biri. Hinayanaya theravada, sarvastivada \[Vaybhaşika\], sautrantika və s. məktəblər daxildir.
HİLOZOİZM
HİNDUİZM