İBARƏÇİ

кил. ibarəpərdaz.
İBARƏBAZLIQ
İBARƏÇİLİİK

Digər lüğətlərdə