İCRAİYYƏ:

icraiyyə komitəsi исполнительный комитет (урус.).
İCRAEDİCİ
İCRAKOM

Digər lüğətlərdə