İDDİAÇI

сущ. 1. кӀанз дяве кьазвай кас, садавай са затӀ кӀан хьуниз, тӀалаб авуниз асас авай кас; 2. вичин гьакъинда чӀехи фикирда авай, гьа фикир масабуруни кьабул авуниз алахъдай кас.
İDDİA
İDDİALANMAQ

Digər lüğətlərdə