İDEALİZƏ

\[fr.\]: idealizə etmək са затӀ гьакъикъатда тирдалай мадни хъсан къалурун (гьисабун); алаз-алачиз къувунарун, тарифун; идеал тир са затӀ хьиз къалурун (гьисабун), идеалламишун.
İDEALİSTLİK
İDEALİZM

Digər lüğətlərdə