IDENTICAL

adj 1. həmin; an ~ room / street / town, etc. həmin otaq / küçə / şəhər və s.; This is the identical room we stayed last year Bu bizim keçən il qaldığımız həmin otaqdır; 2. (to, with) eyni, oxşar; ~ clothes / reply / problem eyni paltar / cavab / problem; Your answer is identical with mine Sənin / Sizin cavabın / cavabınız mənimki ilə eynidir; This picture is identical to one my mother has Bu şəkil mənim anamda olan şəklin eynidir

IDEALLY
IDENTIFICATION