İFADƏ

\[ər.\] сущ. 1. гъавурда ттун, баян авун, лугьун; баян; şifahi ifadə сивяй лугьун (гъавурда ттун); ifadə tərzi лугьунин тегьер; // ifadə etmək лугьун, гъавурда ттун, ччирун (мецелди ва я кхьена); 2. лишан; hörmət ifadəsi гьуьрметдин лишан; 3. лингв. гаф, гафарин кӀватӀал; ибара, фраза; frazeoloji ifadə фразеологиядин ибара; 4. изложение (школада ученикри чпин гафаралди кхьидай текст); 5. юр. изагьат (показание), суддал шагьидди жузна-жавабдиз мецелди ва я кхьена гудай малумат; // ifadə almaq шагьид ва я тахсиркар жузна-жаваб авун, силис авун; ifadə vermək суддал шагьидвал авун, жузна-жавабриз мецелди ва я кхьиналди жаваб гун.
İFAÇILIQ
İFADƏÇİ

Digər lüğətlərdə