İLƏ

(ixtisarı ...la, ...lə) къушм. 1. -ал(ди), -уналди, -далди, -унив, -ув(ди), -ив(ди), -униз, -див; -дихъ; barmağı ilə göstərmək тупӀув(ди) къалурун; əlin ilə qoymadığın şeyə dəymə. Ata. sözü жуван гъилив эциг тавур затӀуник кямир; 2. -ни, ва; bacı ilə qardaş вахни стха; 3. -дай; -ай, -яй; кьуна, тирвал; pilləkənlə yuxarı qalxmaq гурарай виниз экъечӀун; cığırla getmək жигъир кьуна (жигъирдай) фин; 4. -вилелди; -виляй; -ла; хьана, яз; sizin razılığınızla куь разивилелди; 5. галаз; гваз; özü ilə aparmaq вичихъ галаз тухун; 6. алаз; аваз; atla getmək балкӀандал алаз фин; maşın ilə getmək машиндаваз фин.
İLDÖNÜMÜ
İLƏN

Значение слова в других словарях