İL-MÜDAM

нареч. гьамиша, мидаим, даим.
İL
İLAC

Digər lüğətlərdə