İLDIRIM

сущ. цӀайлапан; ildırım çaxmaq цӀайлапан ягъун; ildırım vurmaq цӀайлапанди ягъун; // цӀайлапандин; ** ildırım kimi цӀайлапан хьиз, гзаф фад, гзаф йигиндиз, гзаф зарбдиз (мес. катун); ildırım sürəti ilə цӀайлапандин йигинвилелди, гзаф фад, гзай йигиндиз; ildırım vurmuş kimi цӀайлапанди ягъайди хьиз (кил. ildırım kimi); üstünə ildırım düşsün (çaxsın) къаргъ. цӀайлапанди ярай.
İLDƏN-İLƏ
İLDIRIMLI

Значение слова в других словарях