İLXIÇI

İlxı çobanı, ilxıya baxan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

O zamanlar Mirzə Sərraf Türküstan şahı Sultan Muradın baş ilxıçısıydı. Türküstan padşahının nə ki ilxısı varıdı, hamısı Mirzənin əlində idi. (Paris nüsxəsi, 1-ci məclis)

İLXI
İLİG

Значение слова в других словарях