İMPERATORLUQ

\[lat.\] сущ. 1. императорвал, императордин титул, тӀвар; императорди пачагьвал ийизвай девир; 2. императорди идара ийизвай уьлкве; гьукумдардиз император титул авай девлет.
İMPERATOR
İMPERATRİÇƏ

Digər lüğətlərdə