İMPERATORLUQ

is.
1. İmperatorun titulu, adı.
// İmperatorun hökmdarlıq etdiyi dövr, müddət.
2. Bir imperatorun idarəsi altında olan dövlət, ölkə; hökmdarı imperator titulu daşıyan dövlət. Roma imperatorluğu. – III Dövlət duması çar imperatorluğunun tərkibinə daxil olan millətlərin ən ibtidai hüququnu daha artıq məhdud edən bir sıra qanunlar keçirtdi. “SSRİ tarixi”.
İMPERÁTOR
İMPERATRİÇƏ

Digər lüğətlərdə