İNƏK

1. корова; 2. коровий;
İNDUKSİYA
İNƏK VƏRƏMİ

Digər lüğətlərdə