İPƏKQURDU

кил. baramaqurdu.
İPƏKXANA
İPƏKLİ

Digər lüğətlərdə