İSKƏNƏ

Fars mənşəlidir. Türk dillərində onun əvəzinə, deşmək feilindən əmələ gəl­miş tişmən (müqayisə et: öyrətmən, getmən, örtmən...) sözü işlədilib. İndi bəzi dil­lər­də iskənə yox, ötürkü sözündən istifadə edilir. Qax rayonunda kəsmək sözünün sinonimi kimi ötmək feili indi də işlədilir. Qədim mənbələrdə ötmək sözü “deşib əks tərəfdən çıxmaq” kimi açıqlanıb və ruscaya “насквозь” kimi tərcümə edilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İSKƏNDƏR
İSLAH

Digər lüğətlərdə