İTAƏTSİZLİK

сущ. итӀаатсузвал, итӀаат тавун, табий (муьтӀуьгъ) тахьун, чӀалаз килиг тавун, гафуниз яб тагун (амал тавун); гьуьрметсузвал, интизамсузвал; // itaətsizlik etmək (göstərmək) итӀаатсузвал авун, итӀаат тавун, табий (муьтӀугъ) тахьун, чӀалаз килиг тавун, гафуниз яб тагун (амал тавун), ччина акъвазун, гьуьрметсузвал авун.
İTAƏTSİZ
İTARISI

Digər lüğətlərdə