İZLƏMƏK

сущ. 1. геле аваз (гуьгъуьнаваз) фин, геле гьатун, гуьгъуьна гьатун; вил алуд тийиз гуьгъуьна къекъуьн; вил алуд тавун, хуьн; 2. пер. садан рехъ давамарун; 3. пер. вил экъуьрун, кӀелун; таниш хьун (мес. газетрихъ галаз).
İZİNSİZ
İZLƏTDİRMƏK

Digər lüğətlərdə